Default
 • 05-12-2011 Aanvullende zorgverzekering minder van kwaliteit
 • 03-12-2011 Klassiekers vanaf 30 jaar vrij van wegenbelasting
 • 02-12-2011 Lijfrentepremie alleen nog aftrekbaar in stortingsjaar
 • 28-11-2011 Spaarloonregeling open tot einde jaar
 • 23-11-2011 Lokauto's tegen autokraak
 • 17-11-2011 Flinke schade door verstopte dakgoot
 • 13-12-2011 Nederland een van de welvarendste binnen EU
 • 20-12-2011 Ziekenhuis weigert klanten verzekeraar Achmea
 • 20-12-2011 Achmea neemt vergelijker en tussenpersoon Indeperder over
 • 01-01-2012 Belangrijke veranderingen in 2012
 • 12-01-2012 Huizenprijzen ruim 4% gedaald
 • 06-02-2012 Einde van blauwe envelop
 • 07-02-2012 Gratis annuleren bij Elfstedentocht
 • 20-03-2012 Belasting op spaargeld
 • 02-04-2012 Rabobank koopt Friesland Bank
 • 29-06-2012 Noordhollansche introduceert unieke VerzekeringsApp
 • 29-10-2012 Regeerakkoord: hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande gevallen beperkt
 • 05-11-2012 Pensioenen kwart lager door regeerakkoord
 • 07-12-2012 Collectieve zorgverzekering soms duurder!
 • 10-12-2012 Fiscus 's avonds aan de deur
 • 02-01-2013 'Weer 10 miljoen euro aan schade door vuurwerk'
 • 15-01-2013 Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails
 • 29-10-2013 Stormschade: wat vergoedt de verzekering?
 • 28-11-2013 Strengere regels bijstand onder vuur
 • 02-12-2013 Oplichters kopen horloges via Rabobankklanten
 • 03-03-2014 Moet uw pensioenfonds korten in 2014?


 • 20-03-2012 Belasting op spaargeld

  Niet iedereen hoeft zich bij de aangifte inkomstenbelasting over 2011 druk te maken over de belasting in box 3 op spaargeld, beleggingen en andere bezittingen. Er is een algemene vrijstelling van €20.785 per persoon, iemand die daar overheen schiet kan gebruikmaken van andere vrijstellingen.

  De belastingheffing op vermogen oogst elk jaar weer kritiek. Zo zou het onrechtvaardig zijn omdat er over vermogen in het verleden al eens inkomstenbelasting is betaald. Omstreden is echter vooral de aanname van de fiscus dat we 4%rendement op ons vermogen verdienen. „Op een spaarrekening heb je dat de laatste jaren nauwelijks kunnen halen en ook de beleggingsrendementen vielen tegen”,  

  Vrijstelling 

  U kunt de belastingdruk op uw vermogen verminderen. Iedere belastingplichtige heeft allereerst een algemene vrijstelling. Deze wordt elk jaar iets verhoogd en bedraagt over 2011 €20.785, of € 41.570 voor fiscale partners samen. Pas daarboven gaat de fiscale teller lopen. Voor 65-plussers geldt een extra vrijstelling, afhankelijk van hun vermogen en inkomen. Deze kan oplopen naar €27.516 per persoon.

  En wat als kinderen een spaarpotje hebben? Bij een kind onder de 18 jaar, wordt dat vermogen bij de ouders belast. Zijn de ouders gescheiden, dan krijgt ieder de helft toegerekend. Per kind is er nog wel een vrijstelling van €2779. Met ingang van 2012 is deze echter geschrapt.

  Een extra vrijstelling is er voor geblokkeerd spaarloon. De spaarloonregelingis weliswaar ook afgeschaft, maar tot 1 januari 2012 gestorte bedragen kunnen nog vier jaar geblokkeerd blijven staan en vallen daarmee buiten de heffing in box 3. Deze vrijstelling bedraagt € 17.025, maar dat saldo is al jarenlang onbereikbaar wegens de jarenlange bevriezing van de maximale spaarbedragen en de afschaffing van verwante spaarregelingen.

  Peildatum

  Met ingang van de aangifte inkomstenbelasting 2011 is er nog maar één peildatum voor box 3, namelijk 1 januari van dat jaar. Daarvoor gold het gemiddelde van de stand op 1 januari en 31 december. „Mensen die in 2011 te maken hebben gehad met een dalend vermogen als gevolg van de misère op de huizenmarkt en de beurzen, worden nu dus voor een hoger vermogen aangeslagen dan ze in feite hebben”, concludeert Ligtenberg.

   

  bron: overgeld belastingen